คนหางานมาทางนี้ "มหาดไทย" เตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา

กระทรวงมหาดไทย เตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เงินเดือน 5,000-15,000 บาท สร้างรายได้ให้ประชาชน ช่วยคนเดือดร้อนจากโควิด-19

น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 2 โครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค.63-ก.ย.64

ทำให้เกิดการส่งเสริมการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนและเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้ประชาชน

และโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครองดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน 12 เดือน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค.63-ก.ย.64 ทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานทั่วประเทศ. 

ที่มาจาก เฟซบุ๊ก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1897960