คู่มือไหว้ดาวเสาร์ ของไหว้พร้อมคาถาบูชา ที่แรก

ดาวเสาร์จะมาแล้ววันที่ 2 มี.ค.นี้ เรารวมคู่มือไหว้ดาวเสาร์ ของไหว้ ขั้นตอน และบทสวดมาให้ไหว้กัน ห้ามพลาด
คู่มือเตรียมไหว้ดาวเสาร์ ของไหว้ วันเวลา และขั้นตอนการไหว้ดาวเสาร์
1. วัน เวลาไหว้ดาวเสาร์ เวลาประมาณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. (ถ้าไม่สะดวกให้ทำวันที่ 7 มี.ค.63)

2. ของไหว้ 7 อย่าง (ตัวเลขของดาวเสาร์) หรือ 10 อย่าง (กำลังดาวเสาร์) แล้วแต่ความพร้อม สีของดาวเสาร์คือ 'สีดำ' หรือ 'สีม่วง' แต่ควรเป็นอาหารที่ทานได้ และควรมีทั้งของคาว, ของหวาน, ผลไม้ เช่น ซุปไก่, น้ำองุ่น, ขนมชั้นสีม่วง, น้ำอัดลม, กาแฟดำ, บัวลอยดอกอัญชัน, สาหร่าย เป็นต้น 
3. ดอกไม้ที่มีสีม่วง เช่น ดอกกล้วยไม้ ดอกบัวสีม่วง
4. จุดธูปตามจำนวนของไหว้ 7 หรือ 10 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกับสวดบทบูชาพระเสาร์
5. นอกจากนี้ใครที่ไม่สะดวกก็อาจจะเป็นวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม ก็ได้ซึ่งตรงกับดวงดาวพอดี
 
 
คำบูชาพระเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโตนาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาเตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ (10 จบ)
โดยตั้งจิตอธิษฐานกล่าวชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้าพเจ้าได้จัดของไหว้พระเสาร์จำนวน 7 หรือ 10 อย่าง ขอให้พระเสาร์ (สามารถอธิษฐานเรื่องอื่นๆ ตามปรารถนา) เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้ นำของไหว้มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
 
ที่มา : https://www.thairath.co.th/horoscope/horoscope-seer/1782818