BTS ตากสิน เริ่มขยาย ก.ย.ขยายสะพานก่อน 13 เดือนเสร็จขยายสถานี 27 เดือน

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน (S6) เป็นรางคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถไฟฟ้าในสายสีเขียวว่า บีทีเอสได้ส่งรูปแบบการปรับปรุงให้ กทม.พิจารณาแล้ว โดยบีทีเอสอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ จากนั้นจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2563 กำหนดเวลาดำเนินการ 40 เดือน ลักษณะงานแบ่งเป็น 2 งานหลัก คือ

1.งานขยายปีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะเวลา 13 เดือน โดยจะขยายสะพานฝั่งตรงข้ามโรงแรมแชงกรี-ลา ก่อน ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ซึ่งช่วงนี้สถานี S6 ยังเปิดให้บริการอยู่ แต่หลังจากการขยายปีกสะพานฝั่งดังกล่าวแล้วเสร็จ และเริ่มงานขยายสะพานอีกฝั่ง สถานี S6 จะปิดจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ระหว่างนี้จะจัดหารถให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานี

นายสกลธีกล่าวอีกว่า งานในส่วนที่ 2 คือ งานปรับปรุงสถานี S6 หรือสถานีสะพานตากสิน หลังจากงานขยายปีกสะพานสาทรแล้วเสร็จ โดยจะใช้เวลา 27 เดือน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการ 1,400 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเจรจาสัดส่วนการลงทุนระหว่าง กทม.และบีทีเอส ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เบื้องต้นบีทีเอสจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อน.

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1897885