สบายดีอุบล EP-1 : วัดสระประสานสุข(วัดบ้านนาเมือง) จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามพวกเราไทอุบลได้ที่

FANPAGE : https://www.facebook.com/Thiubon.news

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UC__Q4NpzzzQIQDWNNPoH6ag

WEBSITE : http://www.thiubon.com/