สบายดีอุบล EP-3 : วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามพวกเราไทอุบลได้ที่

FANPAGE https://www.facebook.com/Thiubon.news 

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC__Q4NpzzzQIQDWNNPoH6ag 

WEBSITE http://www.thiubon.com/