“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระอาการทั่วไปดีขึ้น เสด็จออก รพ. 5 ก.พ.นี้

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระอาการทั่วไปดีขึ้น ภายหลังทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ วังสระปทุม 5 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวรฉบับที่ 4 ความว่า ตามที่สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ และการถวายกายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลําดับ คณะแพทย์ฯ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้น และจะเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับ ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 นี้ ทั้งนี้คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

อนึ่ง สํานักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพร ถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เวลา 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/